Bostad

Stockholm – Mitt i en bostadsbubbla

En bostadsmarknadskorrigering är oundviklig Stockholm befinner sig i en bubbelrisk, baserat på 2018 UBS Globals rapport: ”https://www.ubs.com/global/sv/wealth-management/chief-investment-office/our-research/life-goals /2018/global-real-estate-bubble-index-2018.html”. Dvs huspriserna är övervärderade. ”Under lång tid har de svenska bostadspriserna stigit kraftigt och är höga i ett historiskt perspektiv,” säger Riksbanken. ”Bara under de senaste tio åren har bostadspriserna fördubblats och hyresgäldspriserna har tredubblats”. ”Detta betyder …