Stockholm – Mitt i en bostadsbubbla

En bostadsmarknadskorrigering är oundviklig

Stockholm befinner sig i en bubbelrisk, baserat på 2018 UBS Globals rapport: ”https://www.ubs.com/global/sv/wealth-management/chief-investment-office/our-research/life-goals /2018/global-real-estate-bubble-index-2018.html”. Dvs huspriserna är övervärderade.

”Under lång tid har de svenska bostadspriserna stigit kraftigt och är höga i ett historiskt perspektiv,” säger Riksbanken. ”Bara under de senaste tio åren har bostadspriserna fördubblats och hyresgäldspriserna har tredubblats”.

”Detta betyder att sannolikheten för ett prisfall är högre.

”Tillsammans med ökad skuldsättning i hushållssektorn har detta gjort hushåll, finansinstitut och det finansiella systemet som helhet mer sårbara. I händelse av en allvarlig ekonomisk chock kan konsekvenserna för den svenska ekonomin bli stora.”

Innan huspriserna började falla förra året har Europeiska kommissionen redan noterat att Sverige upplever strukturella obalanser.

”Ihållande husprisutveckling från redan övervärderade nivåer i kombination med en fortsatt ökning av hushållens skulder utgör risker för en orolig korrigering”, konstaterade kommissionen. ”Den redan höga hushållens skuldsättning fortsätter att växa medan bostadspriserna, som verkar vara övervärderade, fortsätter att stiga i en hög hastighet.”

Den genomsnittliga skuldsättningsgraden för hushåll med nya inteckningar uppgår för närvarande till 411%, upp från 402% 2016, enligt Finansinspektionen. I Stockholm är skuldkvoten faktiskt 534% – vilket motsvarar mer än fem gånger årlig inkomst efter skatt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *